Tuulisähkö: Paras ja halvin sähkösopimus 2021

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat nyt havaittavissa kaikilla alueilla maapallolla. Ilmasto on lämmennyt odotettua nopeammin ja sään ääriolot, kuten kuivuus ja tulvat tulevat lisääntymään ympäri maailmaa. Mitä yksittäinen ihminen tai perhe voi tehdä? Monilla arjen valinnoilla voi olla mukana ja torjua ilmastonmuutosta esim. tukemalla yrityksiä jotka kehittävät ja rakentavat uusiutuvia energianlähteitä. Päästöjä voi vähentää esimerkiksi käyttämällä julkista liikennettä, kimppakyytejä ja hyötyliikuntaa. Kulutushyödykkeiden ja materiaalien kierrättämisellä on iso merkitys. Oman kodin energia-asioissa kannattaa kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen ja sähkönsäästöön. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä voi välttää ’ostamalla uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä  ja valitsemalla kaukolämmön, puulämmityksen tai aurinkoenergian.

Ilmatar Windpower Oyj eli Ilmatar on voimakkaassa kasvussa oleva suomalainen energiayhtiö, joka operoi tuulivoimatuotannon jokaisella osa-alueella. Ilmatar kehittää, rahoittaa, rakentaa ja operoi moderneja tuulivoimapuistoja kymmenen vuoden kokemuksella. Ilmatar on suomalaisen tuulivoimateollisuuden edelläkävijä, jonka suurhankkeet vievät koko alaa eteenpäin. Ilmatar myy sähköä rakentamistaan tuulivoimaloista sekä yrityksille että kuluttajille.

Raahe, Pirttiselkä
Kuva: Ilmatar

Parhaillaan rakenteilla Suomen suurin tuulivoimapuisto

Ilmatar rakentaa Suomen suurinta tuulivoimapuistoa, ja tavoitteena onkin rakentaa ja operoida 1000 MW:n tuotantokapasiteetti seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tämä vastaa noin neljä prosenttia Suomen sähköntuotannosta ja tarkoittaa yli miljardin euron investointeja uusiutuvaan energiaan. 

Maalla sijaitseva suuren mittakaavan tuulivoimapuisto on kustannuksiltaan halvin ja puhtain tapa tuottaa energiaa. Uusiutuvan energian lisärakentaminen on ainoa tapa korvata haitalliset tuotantomuodot ja ratkaista sähköntuotannon päästökysymys. 

Ilmattaren tuulivoimalat: tilanne vuonna 2021

Toiminnassa 

5 kohdetta

Latamäki, Luhanka: Voimaloiden määrä 6
Pirttiselkä, Raahe: Voimaloiden määrä 7
Tetrituuli, Leppävirta: Voimaloiden määrä 3
Vartinoja 1, Siikajoki: Voimaloiden määrä 9
Tuulimuukko, Lappeenranta: Voimaloiden määrä 7

Rakenteilla

5 kohdetta

Piiparinmäki, Pyhäntä & Kajaani: Voimaloiden määrä 41
Palma, Somero: Voimaloiden määrä 4
Möksy ja Louhukangas, Alajärvi: Voimaloiden määrä 39
Rasakangas, Kurikka: Voimaloiden määrä 8
Humppila-Urjala, Humppila-Urjala: Voimaloiden määrä 8

Suunnitteluvaiheessa

Sarvikangas, Utajärvi: Käyttöönotto 2027 (arvio)
Luolavaara, Luolavaara: Käyttöönotto 2027 (arvio)
Alakylä, Utajärvi: Käyttöönotto 2027 (arvio)
Löytösuo, Kajaani ja Pyhäntä: Käyttöönotto 2027 (arvio)
Utajärvi ja Vaala, Utajärvi ja Vaala: Käyttöönotto 2027 (arvio)
Lapinjärvi, Lapinjärvi: Käyttöönotto 2027 (arvio)

sekä 6 muuta suunnitteluvaiheessa olevaa kohdetta.

Rakenteilla Palma, Somero
Kuva: Ilmatar

Mitä jos ei tuule?

Tuulivoimala vaatii toimiakseen 3,5 – 25 m/s tuulennopeuden. Tämän verran Suomessa tuulee lähes aina, varsinkin yli 100 metrin korkeudessa, jossa tuulivoimaloiden navat sijaitsevat.
Ilmatieteenlaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan 19 vuoden tarkastelujaksolla (2000-2018), marras-tammikuussa Suomessa ei ollut yhtään näin tuuletonta vähintään tunnin mittaista ajanjaksoa.
Jos kuitenkin niin tuuleton hetki toteutuisi niin, Ilmatar varmistaa alkuperätakuilla, että heidän myymä sähkö on tuotettu Suomalaisella tuulivoimalla. Sähkö voi tulla useammasta tuulipuistosta ja siten voivat varmistaa, että Ilmatar aina pystyy toimittamaan sähköä sopimusten mukaisesti. Alkuperätakuu-sertifikaatit toimitetaan Fingridin ylläpitämään rekisteriin, ja toimintaa valvoo Energiavirasto.

Entä tuulisähkö hinta?

Tuulisähkö on edullista. Ilmattaren ajankohtainen tuulisähkön hinta löytyy aina heidän kotisivuiltaan. Tuulisähkön kulloiseenkin hintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat esimerkiksi sääolosuhteet ja päästöoikeuksien kulloisetkin hinnat.
Maalle rakennettavat Ilmattaren tuulivoimalat ovat tällä hetkellä kustannuksiltaan yksi edullisimmista tavoista tuottaa sähköä.

Ilmatar tarjoaa tällä hetkellä ’Ilmatar SPOT sähkösopimusta, joka on 100 % kotimainen ja uusiutuva tuulivoima hintaan 0,45 c/kWh SPOT marginaali + perusmaksu 2,49 euroa/kk/käyttöpaikka.

Miksi vaihtaa sähkösopimus ja miksi valita Ilmatar?

Ilmatar on poikkeuksellinen sähköyhtiö suurten energiakonsernien joukossa, sillä se tuottaa ja myy ainoastaan kotimaista tuulisähköä. Suurin osa energiayhtiöistä tuottaa ja/tai myy muutakin kuin tuulivoimalla tuotettua sähköä. Perinteisillä energiayhtiöillä on valikoimissaan myös muun muassa ydin- ja hiilivoimalla tuotettua sähköä.

Vaihtamalla Ilmattaren tuulisähköön, tuet yhtiötä, joka luottaa puhtaasti tuuleen. Yhtiön kasvaessa tulee olemaan mahdollista rakentaa lisää tuulivoimaloita ja tuottamaan lisää puhdasta tuulisähköä suomalaisten tarpeisiin. Näin uusiutuvan energian käyttö lisääntyy ja vastaavasti fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee.
Lisäksi kaikki Ilmattaren tuulivoimalat sijaitsevat Suomessa ja tuulivoima tuotetaan ja myydään osaavan suomalaisen työvoiman avulla.
Lisäksi tuulisähkö on edullista ja llmatar tarjoaa tällä hetkellä parhaan hinnan sähkösopimusvertailuissa.
Vertaa täällä!

Leppävirta, Tetrituuli
Kuva: Ilmatar

Yhteenveto

Kuva: Ilmatar

Puhtaampi tulevaisuus voi alkaa jo tänään. Nyt on mahdollista vähentää suomalaisen hiilijalanjälki huomattavasti ja valita tuulisähkö omakotitaloon ja tuulisähkö mökille. Tuulisähkö on tätä päivää. Ilmatar on 100% hiilivapaa sähköyhtiö. ’Tee sopimus ja ryhdy peukuttajasta vaikuttajaksi!

Ilmatar tuottaa ja myy 100 % suomalaista ja 100 % puhdasta tuulisähköä kilpailukykyiseen hintaan. ’Tuulisähkösopimuksen teko on yksinkertaista ja nopeaa. Samalla se on hyvä ilmastoteko ja järkevä keino kompensoida asumisesta syntyvää hiilijalanjälkeä.